Albumene Kassettene Singlene Soloutgivelsene Samleutgivelsene

StartSide
Opp Ett Nivå
Offisielle Utgivelser
Singler
Samle-Kassetter
Coveroversikt
Alfabetisk A-F
Alfabetisk G-L
Alfabetisk M-R
Alfabetisk S-Å    

Siste oppdateringer:

2022.06.24 Lagt inn "Da Møtte Jeg Deg" Digitalsingle (Soloutgivelsene 2022)

2022.05.27 Lagt inn "Bære Over" Digitalsingle (Soloutgivelsene 2022)

2022.05.20 Lagt inn "1958" VHS (Samleutgivelsene Diverse ????)

 

Intensjonen med disse sidene er å gi den komplette oversikten over utgivelser med eller relatert til NEW JORDAL SWINGERS.

Oversikten er delt i 5 deler

- ALBUMENE - LP og CD med NJS som hovedartist

- KASSETTENE - 4 og 8 spors musikkassetter med NJS som hovedartist

- SINGLENE - 7 og 12" singler med NJS

- SOLOUTGIVELSENE - utgivelser med NJS-medlemmer som separat hovedartist utgitt i tiden vedkommende var medlem i NJS eller senere utgivelser hvor innspillinger med NJS er inkludert.

- SAMLEUTGIVELSENE - utgivelser hvor NJS eller NJS-medlemmer i tiden vedkommende var medlem i NJS deltar sammen med andre artister eller på annen måte relatert til NJS eller NJS-medlemmer.

Hver kategori kan tas opp ved å klikke på navigasjonsknappen øverst på siden.

Det er også forsøkt å avdekke alle forskjeller innen de respektive utgivelser - i form av cover- eller etikettvariasjoner, feiltrykk og liknende.

Oversikten består hovedsakelig av scans av coveres for-, bak- og eventuelt innesider og innerposer der disse er spesielle for utgivelsene for de fire førstnevnte kategoriene. For samleutgivelsene er det kun gjengitt scan av coverets forside. Som for NJS-sidene generelt, ligger det oftest en forstørrelse bak de enkelte bildene - klikk på bildet for å få opp denne forstørrelsen.

Langt nær alle scans er foreløpig på plass. Delvis fordi alle utgivelser så langt ikke har vært tilgjengelige for web-master, men også fordi det mangler tilgang på scanner som passer LP-coverformatet. Enkelte bilder er hentet som thumbnails fra diverse hjemmesider - også disse vil på sikt bli erstattet av scans av originalcovere etter hvert som disse blir tilgjengelige. Bilder merket med en grønn asterix (stjerne) er de som skal erstattes - ruter merket med "Scan Mangler" eller et løpenummer er scans som mangler. Her trenger web-master hjelp fra samlere - både for en oversikt over hvem som har hva, men allerhelst tilsendt scans i best mulig format. .jpg-filer er akseptabelt, da helst med 300 dpi-oppløsning lagret som størst mulig file.

På NJS-sidene finnes mer fyllestgjørende beskrivelser av de forskjellige variasjonene på siden Samlerobjekter. Web-master er takknemlig for synspunkter og opplysninger om hjelp til videre oppdatering av oversikten.

Så langt stor takk til Alf-Einar, Anders, Arnfinn, Eigil, Hans Jakob, Ida, Ivar, Jan Henrik, Jo, Jonny, Roar, Sverre, Torbjørn, Vidar, Aage og ikke minst Johnny (R.I.P.) som har hjulpet med å "sy sammen" scan av LP-covere og Thor-Rune for inspirasjon. Sammen er vi sterke!

Sist endret: 24 juni 2022 NJS-Booking:  Tlf.: 99 44 94 00  Web-Master: Tom Sunde