New Jordal Swingers 1981 - 1982

Finn John Andresen        Eigil Berg        Håkon Vellesvik        John Kolloen        Ivar Hovden

Besetningens album-utgivelse:

1982 - NJS

Sist endret: 03 desember 2016                                                                   NJS-Booking:  Tlf.: 22 37 14 73                                                                                        Web-Master: Tom Sunde