New Jordal Swingers 1983 - 1984

Bjørn Kristiansen   Asle Nilsen   Eigil Berg    John Kolloen    Ivar  Hovden

Besetningens album-utgivelse:

1984 - Movin' On

Sist endret: 03 desember 2016                                                                   NJS-Booking:  Tlf.: 22 37 14 73                                                                                        Web-Master: Tom Sunde