New Jordal Swingers 1989 - 1991

Eigil Berg   Ivar Hovden   Bjørn Kristiansen   John Kolloen   Øivind Madsen

Ingen album-utgivelse med denne besetningen.

Sist endret: 03 desember 2016                                                                   NJS-Booking:  Tlf.: 22 37 14 73                                                                                        Web-Master: Tom Sunde