New Jordal Swingers 2013 -

Eigil Berg          Svein Finjarn          Bjørn Kristiansen          John Kolloen          Ole Marius Melhuus

Besetningens album-utgivelse:

2014 - 11 Sanger

Sist endret: 03 desember 2016                                                                   NJS-Booking:  Tlf.: 22 37 14 73                                                                                        Web-Master: Tom Sunde