"1958" var utgitt med engelsk tekst på "1958 The Original Soundtrack"-albumet, på gul reklame-single for filmen og ble brukt under rulletekstene på slutten av "1958"-filmen. Det lå i kortene at den simpelthen "måtte" utgis også med norsk tekst. Det var Norsk Film som til stadighet luftet tanken, men siden alle berørte var mer enn godt fornøyd med den engelske versjonen måtte tanken modnes lenge før Eigil Berg ga etter. I tillegg til den glimrende norske oversettelsen og tilhørende kor, ble det foretatt ny miks. Denne ble forsøkt lagt så tett opp til den engelske som mulig - eneste hørbare forskjell er at nedtoningen på slutten av den norske versjonen er 4 sekunder lengre enn den engelske. "1958" toppet Norsktoppen i oktober 1980 - dette til tross, NJS foretrakk hovedsakelig den engelske versjonen når "1958" ble framført fra scene. 

1958

(Eigil Berg)

Det var en gang at du hørte en sang i 1958

Det var en helt ny stil med en klar profil

De kalte’n visst for rock'n'roll

Søndag klokka tolv da va’re Radio Lux

Station of the Stars med de nye produkt

Det var en gang at du hørte en sang i 1958

 

Det var ei tid som er forbi det var i 1958

Det var biler og jeans, det var rock'n'roll queens

og musikken blei lett å forstå

Elvis la an stilen og du hengte r'ei på

Du sneik deg inn på kino og så Brigitte Bardot

Det var ei tid som er forbi det var i 1958

 

Ragga rundt i by'n

Og rusla inn på stedets kafe

Det var et felles mål

Å fikse nok stål

Til en ‘55 Chev'rolet  

 

 
Sist endret: 27 april 2022 NJS-Booking:  Tlf.: 99 44 94 00  Web-Master: Tom Sunde