"GOOD TIME BOOGIE" er akkurat det tittelen tilsier. Her er det oppegående rytmer fra begynnelse til slutt om han som fikk sin helt spesielle resept fra doktoren når han følte seg nedfor. Svingende blåsere - Fred Nøddelund på trompet, Tore Nilsen på trombone, Johan Bergli på barytonsaksofon og Harald Bergersen og Knut Riisnæs begge på tenorsaksofon - ga sitt, arrangert av Svein Gundersen. Saksofonsoloen ble tatt på sparket av Knut Riisnæs - ikke bare den, Knut spilte inn 8 forskjellige improviserte soloer, den ene bedre enn den foregående. Johan Bergli, som var  medlem av Forsvarets Stabs Musikkorps, skulle på "jobb" med korpset etter avsluttet studiosession og stilte av den grunn i uniform - blant annet bukse med røde renner. Den gode stemningen smittet over også på tekniker Inge Holst Jacobsen som til stadighet nynnet " .... og alle hadde bukser med røde renner i" mellom opptakene. 

Til relanseringen av "10" på CD i 2007 ble det foretatt en ny miks av "GOOD TIME BOOGIE" hvor blåserne er med fra begynnelse til slutt i tillegg til at Ivar Hovdens akustiske gitar er blitt mer framtredende i lydbildet.

"GOOD TIME BOOGIE" er en feiende avslutning på et flott album - både i 1979 og ikke minst i 2007. 

Denne alternative versjonen med blåserne inne hele veien er utgitt på samlingen ”Outtakes & Rariteter”. 

Good Time Boogie

(Eigil Berg)

Went to see the doctor, said "Please analyze my case

My disillutions come and go, won't you try and cure my lowdown ways"

Well, the doc listened to me, then he thought for a while

And said "Nurse have his card in the usual file"

He looked me in the eye, and I got my recipe:

 

“You need a shot of Good Time Boogie every day

Stay away from those lonely blues at night and you'll be O.K.

When in for stormy weather, get yourself together

With a good time boogie song

You need a shot of Good Time Boogie

You can't go wrong”

 

On my way back home I was passin' my favorite bar

Well, I ordered me a glass, then a bottle and finally a jar

I said "Hey, there, piano-man, listen to me

Go change that blues into a major key"

He looked me in the eye, and I got my recipe:

Sist endret: 04 november 2022 NJS-Booking:  Tlf.: 99 44 94 00  Web-Master: Tom Sunde