"MONA LISA" var i sin tid hit både for Nat "King" Cole i 1950 og Conway Twitty i 1959. NJS' arrangement er et helt eget, kanskje med unntak av Per Helleruds gitarsolo som tydelig er hentet fra Conway Twittys versjon. Det var i særdeleshet det "flate" lydnivået på "MONA LISA" som gjorde at det i hui og hast ble laget ny matrise for senere pressinger av "Let's Boogie" - resultatet av den nye skjæringen høres best på et nesten unaturlig høyt piano i introduksjonen til "MONA LISA" som virker ubalansert når trommene kommer inn og nivået bringes ned til et mer "naturlig" nivå. "MONA LISA" fikk ble senere utgitt på EP med norsk tekst.  

Mona Lisa

(Jay Livingston/Ray Evans)

Mona Lisa, Mona Lisa, men have named you

You're so like the lady with the mystic smile

Is it only 'cause you're lonely they have blamed you

For that Mona Lisa strangeness in your smile

Do you smile to tempt a lover Mona Lisa

Or is this your way to hide a broken heart

Many dreams have been brought to your doorstep

They just lie there, and they die there

Are you warm, are you real Mona Lisa

Or just a cold and lonely, lovely work of art

Sist endret: 19 september 2017 NJS-Booking:  Tlf.: 22 37 14 73  Web-Master: Tom Sunde