"MONA LISA" var først ute på "Let's Boogie"-albumet i engelsk versjon. På denne ble Eigil Bergs sang godt støttet av nærmest fullt mannskor bestående av Ivar Hovden, Odd-Erik Østerås og Eigil selv, av og til også et tostemt falsett-kor. All denne vokale støtte er utelatt i den norske versjonen som bruker en av Ivars aller beste norske oversettelser. For å bøte noe på det manglende koret, synger Eigil av og til den norske teksten tostemt med seg selv. Innspilling av ny sang og ny miks ble foretatt i Talent Studio i 1976 og den nye miksen er hakket bedre enn den originale "Let's Boogie"-miksen. 

Mona Lisa        

(Jay Livingston/Ray Evans/Ivar  Hovden)

Åh, Mona Lisa, Mona Lisa, menn har skapt deg

Med ditt smil og med det blink ditt øye har

Kom ut av rammen og fortell oss hva du skjuler

Vi har lurt og vi har spurt, men får ei svar

Så Mona Lisa, hvorfor smiler Mona Lisa? 

På grunn av visshet at du aldri vil bli glemt

Mennesker kommer, mennesker går og de glemmes

De forsvinner, blir gamle mimer

Men du lever, du er kvinne, Mona Lisa

og du er mer enn farver malt i gammel tid

Sist endret: 19 september 2017 NJS-Booking:  Tlf.: 22 37 14 73  Web-Master: Tom Sunde