KLODEN ER RUND

(Eigil Berg / Ingvar Hovland)

 

Det sies at kloden er rund

Og det har jeg trodd på en stund

Vi tror så mangt

Det sies at stjernene dør

Om stjernene brenner som før

Og kaster lyset langt

For nå vil jeg aldri mer si

At det som har vært er forbi


For kloden den snurrer som sagt

Og vi må jo danse i takt

Og seile med

Jeg så deg igjen her i går

I en gate som en gang var vår

I en by et sted

Hele verden holdt plutselig munn

Og jeg kjente at kloden var rund


Et par stjerner strakte visst hals

Og jorden gikk ut av sin bane

Mens den fulle månen danset en sakte vals

Ja. Og kan hende du kunne ane

At denne kloden er farlig rund

For du stanset et lite sekund

Ganske nær. Jeg ble ør

Nå som før


Andre enset deg vel knapt

Da du sto der – litt fortapt

Som et lite barn som nesten gikk seg vill

Men jeg så oss klart som glass

Og en brikke falt på plass

For et øyeblikk var verden fri og mild


Og du gikk forbi, du gikk din vei

I parken lekte barna

Og før leken vel var over

Ble de ropt til sengs et sted

Men i gresset ligger skatter Og i trærne henger latter

Mens barna selv de sover

Og alt er vel, på vår lille karusell


Og alt er vel, og alt er vel

Og alt er vel, på vår lille karusell


Ja, vår klode den er rund

Men den stanset et sekund

Da jeg så deg som et gløtt av paradis

Vi skal alle bli forlatt

Vi skal ropes hjem ved natt

For slik snurrer vi – på jordens eget vis


Og de gamle gjør som gamle gjør

Som barn av sine tider

Hver verden vandrer til den dør

Og du har gått forbi

Så stille som det siste sus

Bak alt som ennå lider

Så sterkt som ville fossebrus

Du gikk forbi med minner, med sang

Vi møtes her, min venn, mens jorden går sin gang


Eigil Berg: Sang, Wurlitzer

2018 Kloden Er Rund
Sist endret: 05 juni 2018 NJS-Booking:  Tlf.: 22 37 14 73  Web-Master: Tom Sunde