VI TÅLER EN VINTER

(Eigil Berg / Ingvar Hovland)


Og til sist skal vi huske det fine

Det fine vi møtte, det gode vi fant

Vi veit jo at fjorden skal tine

Og vi veit det iblant snakkes sant


Så til sist skal vi aldri mer glemme

At sola bestemmer at dagen må gry

Til slutt måtte vinteren rømme

Men, okey da, så kommer’n på ny


Men vi tåler en vinter og to eller ti

Vi veit jo at ingen kan alltid gå fri

Men det spirer og gror

I hvert eneste spor

Vi får satt mens vi ennå har ti’


Ja til sist skal vi takke og tenke

Vi kom til en verden vi ikke forstår

En verden vi fant kunne skjenke

Så mang’ en forunderlig tår

 

Ja til slutt skal vi huske det beste

At unger blir født og at livet består

Vi veit ikke mangt om det meste

Men vi veit at det pleier bli vår


Og vi tåler en vinter og to eller ti …


Ja, til sist skal vi stole på våren

At ingenting ender med deg eller meg

Bakenfor natt gror en morgen

Og lyset er alltid på vei


Og vi tåler en vinter og to eller ti …

 

Eigil Berg: Sang, Piano

Rune Arnesen: Trommer

Jørun Bøgeberg: Bass

Geir Sundstøl: Gitar, Munnspill

David Wallumrød: Wurlitzer, Orgel
 

Sist endret: 21 mai 2018 NJS-Booking:  Tlf.: 22 37 14 73  Web-Master: Tom Sunde