Illustrasjonsfoto

"NO PARTICULAR PLACE TO GO" var en av de store klassikerne Chuck Berry leverte i 1964, en stor hit på begge sider av Atlanteren. NJS gjorde en live-versjon av denne 2. januar 1992 som en del av fire låter NJS framførte i NRK TVs "Kom og Dans!" i regi av Johan Fastings Danseskole.  Innspillingene ble fordelt over tre program 23. juli, 30. juli og 6. august samme år. De tre øvrige melodiene NJS framførte var "Sweet Little Sixteen", "My Baby Just Cares For Me" og "Half A Boy And Half A Man". Innspillingene ble foretatt mens NJS var i ferd med å skifte besetning - Ole Marius Melhuus var kommet til på bass mens Svein Finjarn hjalp til på gitar og sang etter at Bjørn Kristiansen hadde gitt seg i bandet. Foruten Ole Marius og Svein var som tidligere Eigil Berg, John Kolloen og Ivar Hovden på plass. Kort tid etter TV-opptaket forlot både Svein og Ivar bandet. "NO PARTICULAR PLACE TO GO" ble utgitt på kassett senere i 1992, og den ble igjen utgitt på samlingen "NJS - LIVE!".  Som en liten kuriositet kan nevnes at NJS’ innspilling egentlig er et lite medley, selv om det ikke kommer fram i tittelen. I og med at "NO PARTICULAR PLACE TO GO" har en melodi som er ganske identisk med "School Days", (begge skrevet av Chuck Berry), la NJS inn et par runder med siste-verset fra nettopp "School Days", slik at den egentlige tittelen på dette NJS-opptaket kanskje heller burde vært "NO PARTICULAR PLACE TO GO / SCHOOL DAYS".

NO PARTICULAR PLACE TO GO


(Chuck Berry)
 

Riding along in my automobile

My baby beside me at the wheel

I stole a kiss at the turn of a mile

My curiosity runnin' wild

Crusin' and playin' the radio

With no particular place to go

 

Riding along in my automobile

I wanted to tell her the way I feel

So I told her softly and sincere

And she leaned and whispered in my ear

Cuddlin' more and drivin' slow

With no particular place to go

 

No particular place to go

So we parked way out on the Kokomo

The night was young and the moon was gold

So we both decided to take a stroll

Can you image the way I felt

I couldn't unfasten her safety belt

 

Ridin' along in my calaboose

Still trying to get her belt a-loose

All the way home I held a grudge

For the safety belt that wouldn't budge

Crusin' and playin' the radio

With no particular place to go

 

Hail! Hail! Rock’n’roll

Deliver me from the days of old

Long live rock’n’roll

The feeling is there body and soul

Rock, rock, rock’n’roll

The feeling is there body and soul

NEW JORDAL SWINGERS - No Particular Place To To - 1992
1992 No Particular Place To Go
Sist endret: 04 november 2022 NJS-Booking:  Tlf.: 99 44 94 00  Web-Master: Tom Sunde