New Jordal Swingers’ versjon av "PLEASE STAY" ble spilt inn i 1978 til bandets 8. album "Turn On To The Music". Bandets gitarist i denne perioden var Svein Finjarn, en mann med lang fartstid også fra andre band. En idé var at NJS til dette albumet skulle spille inn to norske 60-talls originaler, Eigil Bergs "Eilas", som Berg gjorde med Morgans i 1968, og Svein Finjarns "PLEASE STAY", som også Svein hadde gjort 60-talls versjoner av, både med Blue Secrets i 1965 og The New Beatnicks i 1967. NJS’ versjon av "PLEASE STAY" ble ikke ansett som spesielt bedre enn de to tidligere, og valget falt på en annen av Finjarns 60-talls-originaler, "Disappear", som ble med på NJS’ 1978-album.

NJS-versjonen av "PLEASE STAY" forble uutgitt inntil NJS-Klubben inkluderte den på sin Klubb-EP i 1980.

 

Please Stay

(Svein Finjarn)

When I saw you standin' there

You looked into my eyes and then, then I knew

That I've found you and then I knew

That you're the only one for me

 

Don't keep lookin' for a change

Oh let me be with you, just for a spell

Oh I should try to be as good as I can

Oh please, oh please please stay

 

I want you here by my side

Now and forever

So baby, please don't set me free, set me free  

Sist endret: 04 november 2022 NJS-Booking:  Tlf.: 99 44 94 00  Web-Master: Tom Sunde