"SAMMEN ER VI STERKE" ble først utgitt sommeren 1985 på single og toppet da Norsktoppen før den ble "gjenfødt" på "Graffiti". På "Graffiti"-versjonen er samme basis som singleversjonen benyttet, men produsent Mike Vernon la på tamburin, klippet til slutten og tilpasset lyden til resten av "Graffiti"-musikken. Kari Gjærum og Johnny Sareussen hjelper til i koret. En typisk "stor" NJS-produksjon overlesset med masse rart og tydelig merket av at Johnny Sareusssen produserte originalinnspillingen i beste Phil Spector-stil - godt kjent fra de NJS-albumene han produserte på 1970-tallet.  "SAMMEN ER VI STERKE" hadde en for NJS uvanlig trang fødsel - i tillegg til de to nevnte versjonene finnes ytterligere en tidligere, ganske så innholdsrik og svær produksjon av samme melodi spilt inn i 1984. Denne versjonen så dagens lys først da den dukket opp på digital-utgivelsen "Outtakes & Rariteter".

Sammen Er Vi Sterke

(Eigil Berg)

D'ekke allting du lærer på skolen

Så se deg rundt hva som egentlig skjer

For vi er mange som stadig blir flere

Og sammen er vi sterke

 

Når det blåser stormfulle vinder

Som får deg lett helt ute av kurs

Da er vi fler’ om å stilne på stormen

Og sammen er vi sterke

 

(Opp igjen!)

Det kommer tider du vil aldri glemme

(Opp igjen!)

Det kommer tider du vil leve lenge på

(Opp igjen!)

Men kanskje tider du har vanskelig å forstå

(Sammen er vi sterke!)

 

Er det dager du føler deg nedfor

Isolert, helt inn i deg sjøl

Da er vi fler’ om å lette på trykket

For sammen er vi sterke

 

Det renner sand gjennom timeglasset

Du kan'ke bearbeide forhistorien nå

Men ikke gjenoppta

Alle fortidas feil

NEW JORDAL SWINGERS - Sammen Er Vi Sterke - 1985
1985 Sammen Er Vi Sterke
Sist endret: 04 november 2022 NJS-Booking:  Tlf.: 99 44 94 00  Web-Master: Tom Sunde