New Jordal Swingers 1973 - 1975

John Kolloen          Per Hellerud         Eigil Berg          Ivar Hovden         Odd-Erik Østerås   

Besetningens album-utgivelser:

1974 - Hold On! 1974 - Rock Machine 1975 - Let's Boogie
Sist endret: 06 mars 2023 NJS-Booking:  Tlf.: 99 44 94 00  Web-Master: Tom Sunde