New Jordal Swingers 1976

Svein Finjarn        John Kolloen        Eigil Berg        Odd-Erik Østerås        Ivar Hovden

Besetningens album-utgivelse:

1976 - Get It On
Sist endret: 13 april 2021 NJS-Booking:  Tlf.: 22 37 14 73  Web-Master: Tom Sunde