New Jordal Swingers 1976

Svein Finjarn        John Kolloen        Eigil Berg        Odd-Erik Østerås        Ivar Hovden

Besetningens album-utgivelse:

1976 - Get It On
Sist endret: 06 mars 2023 NJS-Booking:  Tlf.: 99 44 94 00  Web-Master: Tom Sunde