New Jordal Swingers 1981 - 1982

Finn John Andresen        Eigil Berg        Håkon Vellesvik        John Kolloen        Ivar Hovden

Besetningens album-utgivelse:

1982 - NJS
Sist endret: 06 mars 2023 NJS-Booking:  Tlf.: 99 44 94 00  Web-Master: Tom Sunde