New Jordal Swingers 2013 -

Eigil Berg          Svein Finjarn          Bjørn Kristiansen          John Kolloen          Ole Marius Melhuus

Besetningens album-utgivelse:

2014 - 11 Sanger
Sist endret: 06 mars 2023 NJS-Booking:  Tlf.: 99 44 94 00  Web-Master: Tom Sunde