Illustrasjonsfoto

"GUITAR BOOGIE" var en av de ytterst få, kanskje den eneste instrumentallåta som var toneangivende i rock’ens barndom. Før Duane Eddy ble gitarhelt i USA og før The Shadows ble gitarhelter i Europa hadde Arthur Smith oppnådd gullplatestatus for millionsalg av sin innspilling allerede midt på 1940-tallet. Utallige gitarhelter tok senere tak i "GUITAR BOOGIE", The Shadows kom med sin "Shadoogie" i 1961 (som Svein Finjarn baserer sin versjon på) og Jeff Beck kom med sin "Jeff’s Boogie” med Yardbirds i 1966, en versjon mange husker med Bjørn Kristiansen i forrykende samspill med New Jordal Swingers fra scenen på 80-tallet. 

NJS spilte inn ”GUITAR BOOGIE” som studioversjon til sitt andre album ”Rock Machine” i 1974, da selvsagt med Per Hellerud som solist. Denne innspillingen var en av tre som ble droppet da albumet ble redigert, og disse tre sporene ble da heller ikke misket ferdig. Under arbeidet med bonus-spor til nyutgivelsen av ”Rock Machine” på CD i 2009 kom man over et forrykende energisk konsertopptak nettopp av ”GUITAR BOOGIE”, en versjon som til fulle viste det drivet scenebandet NJS var kjent for i sine aller tidligste år. Opptaket ble gjort i Ski Rådhusteater 20. September 1975 og fant veien til offisiell NJS-utgivelse hele 34 år senere som et av bonus-sporene til ”Rock Machine”-CD’en i 2009. Dette liveopptaket ble også med på utgivelsen "NJS - LIVE!".

Studioversjonen i medley med "THE GIRL CAN'T HELP IT" ble utgitt på samlingen "Outtakes & Rariteter".

 Guitar Boogie

(Arthur Smith)

Sist endret: 04 november 2022 NJS-Booking:  Tlf.: 99 44 94 00  Web-Master: Tom Sunde