For første gang i sin karriere velger NJS nå å starte et album med en ballade. (Forrige gang en ballade overhodet  ble vurdert som åpning var da ”Tause vitner” lenge lå an til åpningsspor på  ”NJS”-albumet i 1982, men dette ble som kjent revurdert før utgivelse).

Allerede ved første gjennomspilling av det som skulle utgjøre ”Indigo”-repertoaret ga både utgiver Audun Tylden og produsent Nils Bjarne Kvam uttrykk for at ”I DON’T WANNA LOSE YOU” hadde en så sterk melodi og tekst at den absolutt burde vurderes som albumets åpningslåt. NJS selv valgte også å starte selve innspillingsprosessen med denne tittelen. De valgte et nakent og nedstrippet arrangement og lot grunnmaterialet tale for seg selv. Resultatet ble et nært og personlig uttrykk, som også viser at NJS her velger en åpning som markerer med all tydelighet at dette er et band med levende musikere som spiller sammen, uten det maskinmessige lydbildet som ofte preger dagens pop-utgivelser. At det unektelig er en fordel med felles musikk-referanser mellom de deltagende musikerne, kom nok en gang for dagen da organist Lasse Hafreager fikk beskjed om å leke litt Billy Preston mot slutten, hvorpå Lasse selvsagt la seg på akkurat den spillestilen som var ønsket. De første som så tittel-listen på ”Indigo” lurte vel på om åpningssporet gikk på engelsk tekst, men som Eigil Berg unnskylder seg med når han henviser til teksten - han syntes ikke folk som Marvin Gaye og Sam Cooke kunne levere en slik linje på norsk!

Eigil i dyp konsentrasjon i Kontrollrommet

I Don't Wanna Lose You

(Eigil Berg)

Vi har hatt en del dager og år

Vi har hatt en del av livet

Vi vet ingen hvor lenge vi får

Og om det så var, ikke si det

For nå er vi nære inntil

Vi tente en flamme og slukket en ild

Og englene smilte mot oss i natt

 

Det er lett å ta hverandre for gitt

Midt i hverdagens rutiner

Men det er mye som kan modnes med tid

Og bli som årgangsrike viner

For nå er det bare oss to

To ensomme sjeler som bygger en bro

Fram mot hverandre nå i natt

 

I don’t wanna lose you

I don’t wanna lose you

Jeg sku’ levert det med Sam Cooke og Marvin Gaye

I don’t wanna lose you

I don’t wanna lose you

Men de er borte nå, så du får klare deg med meg

 

Det er ikke alle forunt å få sagt

Det som brenner innerst inne

Men i natt slo våre hjerter i takt

Og jeg la meg det på minnet

At var mitt hjerte en ensom jeger

Så tror jeg det svingte sitt beger i fryd

Det møtte sin tvilling nå i natt

 

I don’t wanna lose you.....

 

I don’t wanna lose you.....

Sist endret: 04 november 2022 NJS-Booking:  Tlf.: 99 44 94 00  Web-Master: Tom Sunde