"JINGLE BELL ROCK" var først hit i 1958 med Bobby Helms, men NJS følger her Brenda Lees arrangement. Svein Finjarn og Ivar Hovden deler gitaråpningen mens Wenche Hallan og Eigil Berg sørger for et nøye innstudert korparti midtveis. En av "Christmas Album"s mest vellykkede produksjoner i skikkelig amerikansk musical-stil. 

Jingle Bell Rock

(Joe Beal/Jim Boothe)

Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock

Jingle bells swing and jingle bells ring

Snowin’ and blowin' up bushels of fun

Now the jingle hop has begun

 

Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock

Jingle bells chime in jingle bell time

Dancin' and prancin' in jingle bell square

In the frosty air

 

What a bright time, it's the right time

To rock the night away

Jingle bell time is a swell time

To go glidin' in a one horse sleigh

 

Giddiup, jingle horse, pick up your feet

Jingle around the clock

Mix and mingle in the jingling beat

That's the jingle bell rock

Sist endret: 04 november 2022 NJS-Booking:  Tlf.: 99 44 94 00  Web-Master: Tom Sunde