"JINGLE BELLS" stammer fra 1850-årene og er dermed blant NJS' absolutt eldste melodivalg. En stor hit med Bing Crosby i 1943, mens NJS her har hentet mye fra Pat Boones versjon. Johan Bergli står for saxofonsoloen, dombjeller er på plass for julestemningen og NJS swinger som bare det.  

Jingle Bells

(J. S. Pierpont)

Jingle Bells, Jingle Bells

Jingle all the way

Oh what fun it is to ride

In a one-horse open sleigh

 

Rockin' through the snow

In a souped-up open sleigh

Santa's up today

Rollin' all the way

Bells on bob-tails swing

Makin' spirits bright

What fun it is to rock‘n'roll

A sleighin' song tonight

Sist endret: 04 november 2022 NJS-Booking:  Tlf.: 99 44 94 00  Web-Master: Tom Sunde