"SEALED WITH A KISS" var først en hit med Brian Hyland i 1962, en typisk pop-ballade fra den tiden. I 1970-årene var den på ny en hit, da med Bobby Vinton. I NJS-versjonen blåser Ivar Hovden saxofon gjennom en elektronisk effektboks mens Eigil Berg synger dobbelt med seg selv og spiller Wurlitzer el-piano. En søtladen, men melodiøs ballade som "gikk godt hjem" med NJS også fra scenen. NJS' første innspilte ballade.

Sealed With A Kiss

(Peter David Udell/Gary Geld)

Thou we gotta say goodbye for the summer

Darlin' I promise you this

I'll send you all my love

Ev'ry day in a letter

Sealed with a kiss

 

Guess it's gonna be a cold lonely summer

But I'll feel the emptiness

I'll send you all my dreams

Ev'ry day in a letter

Sealed with a kiss

 

I'll see you in the sunlight

I'll hear your voice ev'rywhere

I’ll run to tenderly hold you

But darlin', you won't be there

 

I don't wanna say goodbye for the summer

Knowing the love we'll miss

Oh, let us make a pledge

To meet in September

And seal it with a kiss

 

Guess it's gonna be a cold lonely summer

But I'll feel the emptiness

I'll send you all my love

Ev'ry day in a letter

Sealed with a kiss  

Sist endret: 04 november 2022 NJS-Booking:  Tlf.: 99 44 94 00  Web-Master: Tom Sunde