"VI GJØR HVA VI VIL" åpner "NJS"-albumet og gir oss en sterk tekst ledsaget av en iørefallende og refrengvennlig melodi. Instrumenter og kor var ferdig innspilt før ulykken i februar 1982, men Håkon Vellesvik hadde ikke rukket å legge på sangen. Det ble Eigil Berg som etter lang tids rekonvalens synger hovedvokalen selv om han måtte legge seg i et høyere leie enn det som var naturlig fordi kompet var tilpasset Håkons stemmeleie. Håkon og Finn John Andresen korer i refrenget. En av "NJS"-albumets største scenefavoritter og den toppet Norsktoppen i mai 1983. 

Vi Gjør Hva Vi Vil

(Håkon Vellesvik/Svein Hovland)

Multiplikasjon

Og litt addisjon

Jordas folk de blir fler

Brøkdeler får leve slik som de vil

 

Feil filosofi

Blir geometri

Sirkelvandring igjen

Firkantet og klosset hjelper vi til

 

Vi har kunnskap om alt som er galt

Hvis vi vil kan vi rette på alt

En annen dag

 

Døve ører som vendes til S. O. S. fra vår jord

Døve ører som vendes til S. O. S. fra vår jord

Vi gjør hva vi vil

 

Plastikkindustri

Atomenergi

Gaver gitt til oss sjøl

Avfall fra en menneskelig intelligens

 

Egoismen i

Vår moralverdi

Får oss glad i oss sjøl

Drukner oss i økende dekadens

Sist endret: 04 november 2022 NJS-Booking:  Tlf.: 99 44 94 00  Web-Master: Tom Sunde