"WHAT IN THE WORLD'S COME OVER YOU" var en stor hit fra 1960 ned Jack Scott og NJS spiller den som en typisk ballade fra denne epoken. Odd-Erik Østerås' korstemme ligger helt i bånn og det fyldige koret ellers utgjøres av Ivar Hovden, Eigil Berg og Erik. Dette var en stor scenefavoritt med NJS og den var på repertoaret i mange år. 

What In The World's Come Over You

(Jack Scott)

What in the world’s come over you

Seems we never get along

Ev'ry night I reminisce

Dreamin' of your tender kisses

 

What in the world' s come over you

Could you ever change your mind

If you do, I'll still be here, dear

Waiting, longing for you

 

All my life, I've loved you so

Never dreamed I'd miss you so

Now alone in my room each night

My heart it cries, it's just not right, so

 

What in the world's come over you

You're still my angel from above

Guess you'll always be my one and only

Only real love

Sist endret: 04 november 2022 NJS-Booking:  Tlf.: 99 44 94 00  Web-Master: Tom Sunde